PREZYDIUM

Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
Wiceprezes
Prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
Wiceprezes
Prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Sekretarz
Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska
Zastępca Sekretarza
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
Skarbnik
Prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
Członek Prezydium
Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki
Członek Prezydium

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
Prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
Dr hab. n. med. Joanna Czuwara
Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
Dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski
Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski
Honorowy Przewodniczący PTD
Prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Dr hab. n. med. Anna Lis-Święty
Dr n. med. Ewa Chlebus
Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska
Dr n. med. Grażyna Wąsik

REDAKTOR NACZELNY PRZEGLĄDU DERMATOLOGICZNEGO

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska