NAGRODA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTD 2022

Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w konkursie o nagrodę Zarządu Głównego PTD za najlepszą publikację w roku 2021 r.


Regulamin konkursu znajduje się poniżej.


Zwycięzcy:

1. Dr n. med. Mariusz Sikora

2. Dr n. med. Monika Słowińska

3. Lek. Aleksandra StefaniakREGULAMIN KONKURS - STYPENDIUM EADV.pdf