Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące stosowania leków biologicznych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów)
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2010, 97, 1–13
Skuteczność i bezpieczeństwo miejscowych inhibitorów kalcyneuryny w leczeniu atopowego zapalenia skóry
Stanowisko PTDerm
Przegl Dermatol 2009, 96, 99–103