Leczenie łuszczycy zwyczajnej – rekomendacje ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część I: łuszczyca łagodna, łuszczyca wieku dziecięcego
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2012, 99, 83–96
Leczenie pierwotnych chłoniaków skóry. Rekomendacje Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG)
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2010, 97, 225-242
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące stosowania leków biologicznych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów)
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2010, 97, 1–13
Skuteczność i bezpieczeństwo miejscowych inhibitorów kalcyneuryny w leczeniu atopowego zapalenia skóry
Stanowisko PTDerm
Przegl Dermatol 2009, 96, 99–103