Skuteczność i bezpieczeństwo miejscowych inhibitorów kalcyneuryny w leczeniu atopowego zapalenia skóry
Stanowisko PTDerm
Przegl Dermatol 2009, 96, 99–103