Stanowisko zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie wytycznych postępowania w pokrzywce*
Stanowisko PTDerm
Przegl Dermatol 2015, 102, 180–182
Wytyczne EAACI/GA2LEN/EDF/WAO dotyczące definicji, klasyfikacji, rozpoznawania i leczenia pokrzywki: weryfikacja z 2013 roku z poprawkami
Konsensus
Przegl Dermatol 2015, 102, 155–179
Leczenie łuszczycy – rekomendacje ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część II: łuszczyca umiarkowana do ciężkiej
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2014, 101, 455–472
Diagnostyka i leczenie pęcherzycy – konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Konsensus
Przegl Dermatol 2014, 101, 147–155
Europejskie zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w rzeżączce u dorosłych, 2012
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2014, 101, 168–178
Rogowacenie słoneczne – aktualny stan wiedzy. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Stanowisko PTDerm
Przegl Dermatol 2014, 101, 156–167
Stanowisko grupy eksperckiej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie konsensusu „Trądzik zwyczajny: patogeneza i leczenie”
Stanowisko PTDerm
Przegl Dermatol 2014; 101, 73
Trądzik zwyczajny: patogeneza i leczenie. Konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Konsensus
Przegl Dermatol 2012, 99, 649–673
Ocena nadwrażliwości na światło w oparciu o próby świetlne u pacjentów z trądzikiem różowatym – analiza retrospektywna
Konsensus
Przegl Dermatol 2012, 99, 595–599
Leczenie łuszczycy zwyczajnej – rekomendacje ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część I: łuszczyca łagodna, łuszczyca wieku dziecięcego
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2012, 99, 83–96
Leczenie pierwotnych chłoniaków skóry. Rekomendacje Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG)
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2010, 97, 225-242
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące stosowania leków biologicznych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów)
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2010, 97, 1–13