Fotoprotekcja. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.Część 1: Promieniowanie ultrafioletowe i preparaty zawierające filtry UV
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 19–29
Łysienie androgenowe kobiet i mężczyzn. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 1–18
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie listy chorób autoimmunizacyjnych skóry
Stanowisko PTDerm
Przegl Dermatol 2018, 104, 107–108
Systemic sclerosis – diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society. Part 2: treatment
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2017, 104, 583-596
Systemic sclerosis – diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society. Part 2: treatment
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2017, 104, 583-596
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej oraz diagnostyki i leczenia chorób dermatologicznych przez osoby nieposiadające wykształcenia lekarskiego
Stanowisko PTDerm
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 579–582
Twardzina układowa – rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 1: diagnostyka i monitorowanie
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2017, 104, 483–498
Chłoniaki pierwotnie skórne – rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2017, 104, 243–268
Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w opryszczkowatym zapaleniu skóry (chorobie Duhringa) – konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Konsensus
Przegl Dermatol 2016, 103, 95–101
Pemfigoid – diagnostyka i leczenie. Konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Konsensus
Przegl Dermatol 2016, 103, 19–34
Diagnostyka i leczenie kiły w Europie – stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Stanowisko PTDerm
Przegl Dermatol 2015, 102, 476–478
Europejskie zalecenia diagnostyczne i lecznicze dotyczące kiły 2014
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2015, 102, 459–475