Zmiana terminu 32. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego podjął decyzję o przeniesieniu daty Zjazdu PTD w Lublinie i obchodów 100-lecia naszego Towarzystwa na późniejszy termin. O podjęciu tej trudnej decyzji zdecydowały przesłanki etyczne, organizacyjne i finansowe. Najistotniejsze z nich:

1) Członkowie Zarządu mają poczucie, że byłoby niewłaściwe organizowanie obchodów 100-lecia PTD, które w zamyśle są radosnym naukowym świętem polskich dermatologów w sytuacji, gdy w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Lublina toczy się wojna, bombardowane są miasta, ludzie tracą życie, zmuszeni są dp opuszczania swoich domów

2) Zmniejsza się bardzo szybko dostępność miejsc hotelowych w Lublinie i okolicach. Wynika to m.in. z ich zajmowania ich przez osoby uciekające z Ukrainy oraz z powstającym pod Lublinem największym w Polsce rządowym węzłem transportowym pomocy międzynarodowej dla Ukrainy i innymi aktywnościami pomocy humanitarnej.

3) Uzyskanie gwarancji rezerwacji sal wykładowych i miejsc hotelowych dla wszystkich (ponad 1500) uczestników byłoby możliwe w przypadku dokonania przedpłaty. Gwarancje mogłyby nie obowiązywać w przypadku przyjęcia specustawy wynikającej sytuacji politycznej (np. zajęcia dużych sal konferencyjnych dla celów związanych z wojną i pomocą humanitarną). Przedpłata byłaby bezzwrotna jeśli PTD zrezygnowałoby ze Zjazdu w późniejszym terminie, np. w przypadku eskalacji działań wojennych.

4) Od wybitnych gości i wykładowców z zagranicy napływają informacje o rezygnacji z przyjazdu w związku z toczącymi się blisko Polski działaniami wojennymi.

Łącznie 15 członków Zarządu głosowało za zmianą terminu obchodów 100-lecia PTD i Zjazdu. Cztery osoby wstrzymały się od głosu. Nie było głosów przeciwnych.