Zmarła prof. dr hab. n. med. Bożena Chodynicka

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o odejściu 1.09.2023 roku prof. dr hab. Bożeny Chodynickiej.

Pani profesor przez szereg lat kierowała Kliniką Dermatologii w Białymstoku, była Przewodniczącą Sekcji Wenerologii PTD i członkiem Zarządu Głównego PTD.

Polska dermatologia poniosła ogromną stratę.

Cześć Jej pamięci!