Zmarł Pan Prof. dr hab. med. Andrzej Langner

W dniu 11 sierpnia 2021 zmarł Pan Prof. dr hab. med. Andrzej Langner, wybitny lekarz, specjalista dermatolog, naukowiec o międzynarodowym autorytecie, ceniony nauczyciel i niezwykle życzliwy przyjaciel młodych lekarzy. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, związany z Kliniką Dermatologiczną Akademii Medycznej w Warszawie i wieloma międzynarodowymi instytucjami naukowymi, w tym Universität München, Universität Marburg, University of Pennsylvania oraz Universität Kiel. Twórca i dyrektor Dermatologicznego Centrum Uzdrowiskowego Iwolang. 

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w latach 1975-2004, niezwykle aktywny twórca i organizator przedsięwzięć Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, w tym Forum Młodych i Sekcji Farmakoterapii PTD. 

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Autor kilkuset publikacji naukowych.

Nagrodzony za osiągnięcia międzynarodowe nagrodą ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership, jedną z najbardziej prestiżowych nagród międzynarodowych w medycynie.

Odszedł jeden z wielkich lekarzy swojej epoki.

Prezes i Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego