Zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa Polskiego Związku Dermatologicznego

Zarząd Główny PTD zdecydował o możliwości umieszczenia na stronie PTD życiorysów i fotografii kandydatów na funkcję prezesa PTD kadencji 2023-2027. Członków PTD zainteresowanych ubieganiem się o wybór na funkcję prezesa najbliższej kadencji prosimy o przysyłanie ww. materiałów pod adres sekretariat@ptderm.pl.

Wybory odbędą się 2 czerwca 2023 roku.