Wybrano nowy Zarząd Sekcji Forum Młodych

             

W dniu 25.10.2019 podczas Walnego Zgromadzenia Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Łodzi wybrany został nowy Zarząd Sekcji w następującym składzie:

  1. Prof. Aleksandra Lesiak – Przewodnicząca

  2. Prof. Adam Reich – Wiceprzewodniczący

  3. Lek. Anna Ryczek – Sekretarz

  4. Lek. Magdalena Salińska – Skarbnik

  5. Lek. Agata Kłosowicz – Członek

  6. Lek. Michał Adamczyk – CzłonekJednocześnie członkowie Walnego Zgromadzenia jednogłośnie postanowili uhonorować prof. Andrzeja Langnera, inicjatora sekcji Forum Młodych, godnością Honorowego Członka Sekcji Forum Młodych PTD.