Wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnej sprzedaży produktu leczniczego Azzalure

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Rejonowej Policji w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów wszczął dochodzenie w sprawie nielegalnej sprzedaży produktu leczniczego Azzalure na platformie Facebook.pl. Postępowanie wszczęto na podstawie art. 124 Ustawy Prawo Farmaceutyczne sankcjonującego nielegalną sprzedaż produktów leczniczych.