Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniach w roli wykładowcy

Z Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej: Lekarz nie może uczestniczyć w roli wykładowcy w praktycznych szkoleniach wykonywania procedur medycznych, jeśli uczestnikami takiego zdarzenia mają być osoby niemające uprawnień do wykonywania procedur medycznych.

Bardzo dziękujemy wszystkim, w tym przedstawicielom Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego z zaangażowanie w sprawę przeciwdziałania udzielaniu świadczeń lekarskich przez osoby nie będące lekarzami.

Przy tek okazji apelujemy do pacjentów aby w wątpliwych przypadkach sprawdzili czy ich lekarz jest lekarzem.

LINK do uchwały

https://nil.org.pl/.../5895-udzial-lekarzy-i-lekarzy...

LINK do oficjalnej wyszukiwarki lekarzy

http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd

LINK do wyszukiwarki dermatologów, członków Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (lista nie jest pełna)

https://www.ptderm.pl/znajdz-lekarza