Stypendium Eli LillyDo 31 maja 2020 r. młodzi dermatolodzy i rezydenci dermatologii mogą aplikować o stypendium Eli Lilly o wartości 1000 euro, umożliwiające udział w 29. Kongresie EADV w Wiedniu.

Kryteria zgłoszenia:

- specjalista dermatolog-wenerolog lub rezydent dermatologii i wenerologii w wieku poniżej 40 roku życia

- znajomość języka angielskiego niezbędna do uczestniczenia w dyskusjach naukowych

- zgłoszenie EADV abstraktów do oceny, plakatów lub prezentacji klinicznych do użytku do celów edukacyjnych przez Akademię

Preferowane będą zgłoszenia osób, które nie otrzymały stypendium Eli Lilly w zeszłym roku oraz są członkami EADV.

Więcej informacji pod adresem www.eadv.org/scholarships

EADV EliLilly Scholarship -Vienna extended..pdf