Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zakaz edukacji seksualnej

Stanowisko Zarządu Głównego i Sekcji Wenerologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zakaz edukacji seksualnej osób, które nie ukończyły 18 lat

Stanowisko w sprawie edukacji seksualnej PTD FIN3.pdf