Stanowisko ekspertów w sprawie leczenia pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych.

Stanowisko ekspertów w sprawie braku dostępu pacjentów chorujących na pierwotnie skórne chłoniaki T-komórkowe do nowoczesnych metod leczenia.

Stanowisko ekspertów w sprawie leczenia pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych.pdf