Skin Physiology International Meeting

Zachęcamy młodych naukowców do zgłąszania projektów z zakresu fizjologii i patofizjologii skóry na konferencję Skin Physiology International Meeting (SPIM), która odbędzie się w terminie 19-20 listopada 2020 r. w Vichy. Zgłoszenia można przesyłać do 4 września.

Z pojektów zgłoszonych do konkursu Komitet Naukowy wybierze 9, których autorzy zostaną zaproszeni do ich zaprezentowania podczas kongresu i zostaną zwolnieni z opłat. Najlepsze wystąpienie zostanie nagrodzone przez Komitet Naukowy nagrodą w wysokości 15000 euro, a twórca najlepszego plakatu, wybranego przez uczestników SPIM na drodze głosowania, zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 6000 euro.

Szczegółowe informacje na www.skin-meeting.com