Projekt statutu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Przedstawiamy projekt statutu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego z poprawkami Zarządu Głównego PTD z dnia 17.05.2021 r., którego pełna treść znajduje się w załączeniu.


Jednocześnie kierujemy do członków Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prośbę o zgłaszanie uwag do projektu statutu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@ptderm.plSTATUT PTD-projekt z poprawkami z dnia 17.05.2021.pdf