Mini Grant PTD

             

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego PTD termin przesyłania zgłoszeń na konkurs Mini Grant PTD został wydłużony do 31.05.2020 r.

Regulamin dostępny: https://ptderm.pl/konkursy_i_nagrody/mini-granty-ptd