List Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego do Prezesa Ukraińskiej Akademii Dermatowenerologii i dermatologów w Ukrainie

Publikujemy treść listu skierowanego przez PTD do Prezesa Ukraińskiej Akademii Dermatowenerologii i dermatologów w Ukrainie w wersji angielskiej i ukraińskiej.

PTD open letter Ukraine ENG.pdf
PTD open letter Ukraine UKR.pdf