Laureaci sesji przypadków klinicznych i prac oryginalnych podczas 32-Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Laureaci pierwszej sesji prezentacji przypadków klinicznych:

1. lek. Piotr Krajewski: zespół Gardnera-Diamonda u 14-letniej dziewczynki

2. lek. Tomasz Stein: Erytrokeratodermia zmienna postępująca typu 3 - rzadka genodermatoza

3. lek. Agnieszka Kimak: Uogólniona postać choroby Schamberga

Laureaci drugiej sesji prezentacji przypadków klinicznych:

1. lek. Agnieszka Michalczyk: Folikulotropowy ziarniniak grzybiasty - trudności diagnostyczne. Sesja przypadków

2. dr n. med. Jakub Marczuk: Okołostomijne zgorzelinowe zapalenie skóry leczone miejscowym infliksymabem

3. dr n. med. Anna Michalak-Stoma: Łysienie plackowate uogólnione z obrzękiem tłuszczowo-limfatycznym tkanek miękkich okolicy pokrywy czaszki (lipedematous alopecia) oraz dystrofią płytek paznokciowych rąk i stóp - prezentacja przypadku

Laureaci trzeciej sesji prezentacji przypadków klinicznych:

1. lek. Monika Sidelecka: Pozasutkowa choroba Pageta. Korelacja między obrazem dermoskopowym, refleksyjną mikroskopią konfokalną i histopatologią.

2. lek. Magdalena Maciejewska: Zaburzenia mikrokrążenia obwodowego wywołane substancjami psychoaktywnymi.

3. lek. Mateusz Mleczko: Skórne działanie niepożądane pochodzenia immunologicznego indukowane niwolumabem.

Laureaci pierwszej sesji prac oryginalnych:

1. lek. Mikołaj Cichoń: Kontaktowe zapalenie skóry u pacjentów z cukrzycą typu 1 stosujących pompy insulinowe oraz sensowy monitorowania glikemii - wyniki badań własnych

2. dr n. med. Dominika Kwiatkowska: Różne oblicza raka podstawnokomórkowego - wideodermoskopia i mikroskopia konfokalna jako przydatne narzędzia diagnostyczne

3. dr n. med. Beata Polkowska-Pruszyńska: Ocena występowania i skuteczności leczenia przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego w przebiegu twardziny układowej

Laureaci drugiej sesji prac oryginalnych:

1. dr n. med. Leszek Blicharz: Wpływ zdolności do wytwarzania biofilmu przez szczepy Staphylococcis aureus kolonizujące przedsionej nosa na przebieg kliniczny atopowego zapalenia skóry - implikacje kliniczne

2. lek. Beata Jastrząb: Ocena mikrobiomu przyzębia u pacjentów z hidradenitis suppurativa

3. lek. Kamila Wala-Zielińska: Neurotrofiny jako potencjalny czynnik biorący udział w patogenezie świądu związanego z przewlekłą chorobą nerek u pacjentów dializowanych

Laureaci sesji Forum Młodych:

1. lek. Justyna Ceryn: Metoda fotodynamiczna w leczeniu rogowacenia słonecznego - doświadczenia własne

2. lek. Ewelina Mazur: Melanodermia w przebiegu czerniaka - ocena z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej

3. lek. Mateusz Mleczko: Badanie spirometryczne w diagnostyce przesiewowej zaburzeń płucnych w łuszczycy

Laureaci sesji Studenckiej - wystąpienia ustne:

1. Mateusz Matwiejuk: Ocena stężenia ceramidów oraz sfingolipidów w zmianach skórnych pacjentów z łuszczycą

2. Mateusz Górecki: Terapia skojarzona z zastosowaniem lasera frakcyjnego CO2 i leczenia miejscowego w leczeniu onychodystrofii

3. Beata Zagórska: Liszaj pasmowaty biały - prezentacja przypadku rzadko występującej jednostki chorobowej

4. Weronika Zysk: Polimorfizm genowy interleukiny 35 w korelacji z przebiegiem klinicznym atopowego zapalenia skóry

Laureaci sesji Studenckiej - sesja plakatowa:

1. Anna Stepaniuk: Podstawny chłoniak T-komórkowy typu panniculitis (SPTL) - trudności diagnostyczne

2. Alicja Ziętara: Ziarniniakowe zapalenie naczyń i actinimycetoma u pacjentki leczonej tocilizumabem - opis przypadki

3. Adam Wełniak: Zespół Lyella - studium 3 przypadków

4. Aleksandra Nowińska: Red scapl syndrome - jak diagnozować? Jak leczyć? Opisy przypadków


Dyplomy zostaną wręczone laureatom w czasie ceremonii zamknięcia Zjazdu PTD w sobotę 3.06.2023