Informacje dla pacjentów dotyczące leczenia dermatologicznego w okresie pandemii SARS-CoV2

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne uruchomiło adres e-mail, pod którym specjaliści udzielają ogólnych informacji o zasadach leczenia dermatologicznego w okresie pandemii SARS-CoV2, w szczególności chorób leczonych chlorochiną i hydroksychlorochiną. Wiadomości prosimy przesyłać na adres: pacjenci@ptderm.pl