Euromelanoma Day 2022

W imieniu Pani Profesor Agnieszki Owaczarczyk-Saczonek przekazujemy zaproszenie do udziału w akcji Euromelanoma Day 2022. Szczegóły dotyczące akcji znajdują się w pliku z zaproszeniem.
list do Kierownków EM.pdf