COVID-19 u pacjenta z AZS

COVID-19 u Twojego pacjenta z AZS.

Światowy rejestr: SECURE-AD (https://www.covidderm.org/)

 

SECURE-AD to globalny rejestr dla lekarzy i pracowników służby zdrowia, do którego zgłaszane są przypadki zakażenia COVID-19 u chorych na atopowe zapalenie skóry.

 

Jeżeli Twój pacjent z atopowym zapaleniem skóry jest podejrzany lub zakażony COVID-19 możesz pomóc w stworzeniu rejestru. Zgłaszaj swoje przypadki do SECURE-AD (https://www.covidderm.org/) za pomocą anonimowego formularza zgłoszenia przypadku.

 

Dostarczone informacje pomogą zrozumieć, w jaki sposób czynniki takie jak ogólnoustrojowe terapie immunomodulujące, choroby współistniejące i aktywność choroby, wpływają na przebieg zakażenia COVID-19 u pacjentów z AZS. Pogłębią wiedzę i pomogą w przyszłych decyzjach terapeutycznych u takich pacjentów.

Regularne streszczenia zgłaszanych przypadków będą udostępniane online.

 

Rejestracja i uzupełnianie anonimowego formularza są szybkie i proste.

Zbierane dane są zanonimizowane.

 

SECURE-AD jest ściśle powiązany z innymi rejestrami danych pacjentów z przewlekłymi chorobami skóry zakażonych COVID-19:

-     SECURE-Alopecia (https://securealopecia.covidderm.org/login/?next=/insight/)

-     PsoProtect (www.psoprotect.org)

Planowane są analizy porównawcze.

 

Prof. Alan Irvine, prof. Phyllis Spuls, prof. Carsten Flohr  i  Zespół SECURE-AD z niecierpliwością czekają na współpracę przy tym ważnym międzynarodowym projekcie.

 

Zapraszam do współpracy,

dr hab. n. med Magdalena Trzeciak

SECURE-AD streszczenie .pdf