Chlorochina i hydroksychlorochina

Arechin (chlorochina) będzie dostępny w aptekach już w tym tygodniu. Plaquenil (hydroksychlorochina) będzie łatwiej dostępny.

Dziś ukazało obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/28/journal/6046):

🔹 Jeden pacjent (PESEL) może wykupić Arechin lub Plaquenil w liczbie nie większej niż 60 tabletek na miesiąc. 

🔹 Lekarz może wystawić receptę na lek tylko na chorobę objętą refundacją, w tym choroby autoimmunizacyjne nieujęte w CHPL; 
Lista dermatologicznych chorób autoimmunizacyjnych: https://www.termedia.pl/Stanowisko-Zarzadu-Glownego-Polskie…

🔹Wprowadzono zakaz wystawiania recept w celu leczenia wspomagającego w zakażeniach koronawirusami (dla tych pacjentów lek otrzymują szpitale)

🔹 Na Arechin można wystawić wyłącznie receptę refundowaną. Na Plaquenil 100% (lek nierefundowany)

Dziękujemy w imieniu pacjentów wszystkim, którzy zaangażowali się w szybkie rozwiązanie problemu dostępności tych leków dla naszych pacjentów chorujących przewlekle, w tym w szczególności Ministerstwo Zdrowia za zrozumienie i znalezienie rozwiązania.

🇺🇸 Starting today chloroquine and hydroxychloroquine can be only prescribed for "traditional indications" including lupus erythematosus. 
Chloroquine for patients with SARS-CoV2 infection will be distributed only to hospitals.