13. Sympozjum Georga Rajki - 31.08– 2.09 2023 r. - Gdańsk

Wydarzenie skierowane jest do zainteresowanych atopowym zapaleniem skóry (AZS) pracowników służby zdrowia, lekarzy specjalistów, rezydentów, studentów oraz naukowców z całego świata. Tematyka spotkania rozciąga się od badań eksperymentalnych oraz mechanizmów powstania choroby przez diagnostykę do przełomów terapeutycznych i perspektyw w kontekście najnowszych danych naukowych i praktyki klinicznej. W czasie 13. Sympozjum im. Georga Rajki swoją wiedzą podzielą się eksperci pochodzący m.in. z: Australii, Austrii, Brazylii, Chile, Chin, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Japonii, Kanady, Kataru, Kenii, Konga, Korei Południowej, Łotwy, Madagaskaru, Mali, Mauretanii, Niemiec, Nigerii, Polski, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Udział w wydarzeniu to okazja do poznania wybitnych specjalistów problematyki AZS, wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie, nawiązania i wspierania współpracy naukowej. To także możliwość poznania nowości w AZS i wdrożenia ich w codziennej pracy lekarza specjalisty.

Długoletnia historia, cieszącego się uznaniem wśród lekarzy i naukowców, wydarzenia związana jest z Osobą prof. Georga Rajki, norweskiego dermatologa, węgierskiego pochodzenia, który wywarł widoczny wpływ na kształt współczesnej dermatologii, alergologii i immunologii. W 1979 roku zapoczątkował on serię spotkań poświęconych AZS. Do tej pory sympozja miały miejsce w Oslo (1979 i 1988), Loen (1985), Bergen (1991) i Lillehammer (1994), Aarhus (1996), Davos (1999), Portland (2001), Rzymie (2003), Arcachon (2005), Kioto (2008), Monachium (2010), Tanzanii (2012), Utrechcie (2018), Seulu (2021), Montrealu (2022).

W tym roku po raz pierwszy Sympozjum odbędzie się w Europie Centralno- Wschodniej, w Polsce, w Gdańsku. To historia i dziedzictwo kulturowe miasta Gdańsk stało się inspiracją dla motto tegorocznego Sympozjum: „Solidarity in AD”. W międzynarodowej atmosferze, łącząc wielospecjalistyczne doświadczenia, będziemy pokonywać drogę do wolności od objawów choroby w świetle przełomów terapeutycznych i innowacji. 

Międzynarodowe Towarzystwo Atopowego Zapalenia Skóry — International Society of Atopic Dermatitis (ISAD) zostało utworzone 7 czerwca 2012 roku. Towarzystwo poza Międzynarodowym Sympozjum Naukowym im. Georga Rajki realizuje różnorodne cele edukacyjno- naukowe.

Więcej informacji o ISAD dostępnych jest na stronie:

https://isad.org/

Szczegółowe informacje na temat 13. Sympozjum im. Georga Rajki znajdują się na stronie:

https://isad.org/events/13th-georg-rajka-symposium-gdansk-2023