Sekcje

Sekcja Mikologiczna

1/ Kwartalnik naukowy „Mikologia Lekarska”, zawierający prace członków sekcji, jest organem sekcji. W czasopiśmie tym zamieszczane są wszelkie bieżące informacje dla członków sekcji. 2/ Członkowie Sekcji są jednocześnie członkami European Confederation of Medical Mycology (ECMM).

Zarząd Sekcji Mikologicznej

Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

Wiceprzewodniczący

Dr hab. n. med. Anita Hryncewicz-Gwóźdź

Sekretarz

Adres do korespondencji

Sekcja Mikologiczna PTD
ul. Chałubińskiego 1
50-368 Wrocław
Tel. (071)7842286
Fax. (071)3270942