Sekcje

Sekcja Immunodermatologii

Obecnie Sekcja Immunodermatologii liczy 90 członków. Pod patronatem Sekcji odbywają się konferencje szkoleniowe dotyczące nowych osiągnięć z zakresu diagnostyki i patogenezy chorób o podłożu autoimmunologicznym, a także zagadnień związanych z patogenezą nowotworów skóry, wpływem czynników środowiskowych na ich rozwój oraz farmakoterapią chorób skóry o podłożu immunologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem leków biologicznych.

Zarząd Sekcji Immunodermatologii

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak

Przewodnicząca

Dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias

Sekretarz

Adres do korespondencji

Klinika Dermatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Koszykowa 82a
02-008 Warszawa
Tel. 22 502 13 00