Sekcje

Sekcja Farmakologii Klinicznej

Zarząd Sekcji Farmakologii Klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Przewodnicząca

Dr n. med. Bartłomiej Kwiek

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka

Wiceprzewodniczący