Sekcje

Sekcja Dermatologii Dziecięcej

W związku z decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego o reaktywacji Sekcji Dermatologii Dziecięcej, w dniu 17.06.2011 w Jastrzębiej Górze w trakcie XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii i VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dermatologii Dziecięcej PTD odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD. Wybrano tam nowy Zarząd Sekcji. Osoby zainteresowane czlonkostwem w Sekcji Dermatologii Dzieciecej proszone są o przesylanie zgłoszenia na adres: Prof. dr hab. med. Iwona Flisiak, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Bialymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Bialystok lub drogą e-mailową na adres: iflisiak@umwb.edu.pl

Zarząd Sekcji Dermatologii Dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Przewodnicząca

Dr n. med. Danuta Rosińska - Borkowska

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Hanna Myśliwiec

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Członek Zarządu

Dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk

Członek Zarządu

Dr n. med. Aleksandra Wilkowska

Członek Zarządu

Adres do korespondencji

Siedziba Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD w Białymstoku Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok