Sekcje

SCOPOL

Obecnie obserwujemy na świecie i w Europie rozwój odrębnej dziedziny wiedzy zwanej dermatologią transplantacyjną. Wydawane są oddzielne podręczniki poświęcone tej tematyce, skierowane zarówno do chorych jak i lekarzy dermatologów. Wynika to z faktu, że skóra jest narządem szczególnie narażonym na różnego typu powikłania po przeszczepieniach narządowych, włączając w to zmiany infekcyjne, jatrogenne i nowotwory, indukowane procedurami leczniczymi. W praktyce klinicznej obserwujemy coraz częściej potrzebę konsultacji dermatologicznej, już nie tylko ze względu na podejrzenie zmian nowotworowych, ale również ze względu na zmiany łagodne, które w istotny sposób pogarszają jakość życia chorych w późniejszym okresie po przeszczepieniu. Nowotwory złośliwe są drugą, po chorobach układu sercowo-naczyniowego, przyczyną zachorowalności i śmiertelności u chorych po transplantacji narządów. W Europie istnieje organizacja Skin Care in Organ Transplant Patients (SCOPE), skupiająca dermatologów zajmujących się tą tematyką. Podobna siostrzana organizacja funkcjonuje w USA i Australii - ITSCC (International Skin Cancer in Organ Transplant Patients Collaborative Group). Idąc za przykładem innych krajów europejskich, w celu poprawy opieki dermatologicznej nad chorymi po przeszczepieniu narządów w Polsce, została powołana w 2013 roku przy Polskim Towarzystwie Dermatologicznym grupa SCOPol (Skin Care in Organ Transplant Patients –Poland). Intencją grupy SCOPol jest zaangażowanie polskich lekarzy dermatologów i transplantologów w stworzenie systemu opieki dermatologicznej nad chorymi po transplantacji narządów przy każdym ośrodku transplantacyjnym. Celem organizacji jest również zaproponowanie wpisywania chorych z nowotworem skóry do istniejącej już od kilku lat bazy TumorTx - ogólnopolskiej bazy nowotworów u chorych po transplantacjach, oraz opracowanie wytycznych klinicznych i badawczych. Lekarze transplantolodzy również zwracają uwagę na konieczność inicjatywy ogólnopolskiej, mającej na celu zwiększenie rozpoznawalności nowotworów w tej grupie chorych, a co za tym idzie ich odpowiednie leczenie. Szkolenie dla lekarzy: http://e-transplantologia.pl/edycje/edycja_2017_2018/sesja_6/wyklad_2 Każdy osoba, która jest lekarzem, może się tam bezpłatnie zarejestrować i wtedy będzie miała dostęp i możliwość obejrzenia szkolenia (prosimy skopiować powyższy adres i wkleić go w przeglądarce).

Zarząd Sekcji SCOPOL

Dr n. med. Beata Imko-Walczuk

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

Wiceprzewodnicząca

Lek. Aleksandra Okuniewska

Sekretarz

Lek. Agnieszka Cegielska

Członek Zarządu

Lek. Maria Luiza Piesiaków

Członek Zarządu

Dr n. med. Joanna Sułowicz

Członek Zarządu