Sekcje

Forum Młodych

Sekcja skupia młodych dermatologów i adeptów dermatologii, zainteresowanych rozwojem dermatologii eksperymentalnej, klinicznej i zabiegowej w Polsce. Organem Sekcji jest "Forum Dermatologicum", link: https://journals.viamedica.pl/forum_dermatologiczne Sekcja "Forum Młodych" Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego popiera protest lekarzy rezydentów domagających się zwiększenia finansowania ochrony zdrowia i poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń personelu medycznego, gdyż tylko dzięki zrealizowaniu tych postulatów możliwe jest sprawowanie należytej i zgodnej z obowiązującą wiedzą opieki nad chorymi. Zarząd Sekcji.

Zarząd Sekcji "Forum Młodych"

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Przewodniczący

Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Wiceprzewodnicząca