Oddziały

Oddział Warszawski

brak opisu

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTD

Dr n. med. Joanna Czuwara

Przewodnicząca

Dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. WIM

Wiceprzewodniczący

Lek. Małgorzata Maj

Sekretarz

Dr n. med. Adriana Rakowska

Skarbnik

Dr n. med. Dorota Nowicka

Członek Zarządu

Dr n. med. Carmen Vincent

Członek Zarządu

Dr n. med. Irena Walecka

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Lek. Alicja Kryst

Członek

Dr n. med. Iwona Pniewska

Członek

Dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki

Członek