Oddziały

Oddział Warmińsko-Mazurski

brak opisu

Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Przewodniczący

Dr n. med. Anna Kundro

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Agata Maciejewska-Radomska

Sekretarz

Lek. Joanna Rybak-d'Obyrn

Skarbnik

Lek. Maria Welenc

Członek Zarządu

Lek. Ewa Wygonowska

Członek Zarządu