Oddziały

Oddział Szczeciński

brak opisu

Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka

Wiceprzewodniczący

Dr n. med. Katarzyna Turek-Urasińska

Sekretarz

Dr n. med. Andrzej Królicki

Skarbnik

Dr n. med. Magdalena Boer

Członek Zarządu

Dr n. med. Małgorzata Filipowicz

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Prof. dr hab. n. med. Adam Klimowicz

Przewodniczący

Dr n. med. Joanna Pietrzak-Halińska

Członek

Dr n. med. Monika Różewicka-Czabańska

Członek

Adres do korespondencji

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
ul. Siedlecka 2
72-010 Police
Tel. 91/ 425 39 24