Oddziały

Oddział Świętokrzyski

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTD

Dr hab n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw.

Przewodniczący

Dr n. med. Małgorzata Słowik-Rylska

Zastępca przewodniczącego

Lek. Ewa Papros

Sekretarz

Lek. Piotr Parcheta

Skarbnik

Lek. Aneta Bąkowska

Członek Zarządu

Dr n. med. Halina Sielska

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr n. med. Halina Brodecka

Przewodniczący

Lek. Katarzyna Szczukocka

Zastępca przewodniczącego

Lek. Monika Gieroń

Członek

Lek. Monika Kucharczyk

Członek

Lek. Maria Matejko

Członek