Oddziały

Oddział Śląski

brak opisu

Zarządu Oddziału Śląskiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

Przewodnicząca

Dr n. med. Mariola Wyględowska-Kania

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Iwona Rogala-Poborska

Sekretarz

Dr n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka

Skarbnik

Dr n. med. Dorota Sobel

Członek Zarządu

Dr n. med. Barbara Szpyrka

Członek Zarządu

Dr n. med. Anna Ziajka-Paluch

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr n. med. Barbara Filipowska

Członek

Lek. Barbara Seredyńska

Członek

Lek. Radosław Truś

Członek

Adres do korespondencji

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Katedra i Klinika Dermatologii SUM
ul. Francuska 20/24
40-027 Katowice
Tel. 0-32256 11 82
Fax. 0-32256 11 82