Oddziały

Oddział Poznański

brak opisu

Zarząd Oddziału Poznańskiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

Wiceprzewodnicząca

Dr hab n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Wiceprzewodnicząca

Dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz

Wiceprzewodnicząca

Dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska

Sekretarz

Dr n. med. Adriana Polańska

Skarbnik

Dr n. med. Ewa Teresiak-Mikołajczak

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr n. med. Magdalena Łuczkowska

Przewodnicząca

Dr n. med. Anna Neneman

Członek

Lek. Anna Sadowska-Przytocka

Członek

Adres do korespondencji

Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
61-355 Poznań
Tel. 0-61 869 12 85
Fax. 0-61 869 15 72