Oddziały

Oddział Podkarpacki

Oddział Podkarpacki został utworzony decyzją Zarządu Głównego PTD na posiedzeniu w dniu 20.11.2017 (uchwała 25/2017). Siedziba: Klinika Dermatologii, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, tel.: 17 866 61 70 Najbliższe spotkanie: 24.11.2018 w budynku Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych przy ul. Warzywnej 1a w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy

Zarząd Oddziału Podkarpackiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Przewodniczący

Lek. Krystyna Zadworna

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Justyna Szczęch

Sekretarz

Lek. Maria Szuber

Skarbnik

Lek. Jolanta Nycek-Jer

Członek Zarządu

Lek. Hanna Pieprzny

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr n. med. Stanisław Bajcar

Przewodniczący

Lek. Danuta Bąk

Członek

Lek. Anna Drabczyńska

Członek

Adres do korespondencji

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Szopena 2
35-055 Rzeszów
Tel. 17 866 61 70
Fax. 17 866 62 94