Oddziały

Oddział Łódzki

brak opisu

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Przewodniczący

Dr n. med. Aleksandra Bała-Wojsznis

Sekretarz

Dr n. med. Magdalena Kozłowska

Skarbnik

Adres do korespondencji

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
Tel. 042 651 10 72
Fax. 042 651 10 72