Oddziały

Oddział Łódzki

brak opisu

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTD

Dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Wiceprzewodniczący

Lek. Klaudia Orłowska-Orlik

Sekretarz

Dr n. med. Lilianna Kulczycka-Siennicka

Skarbnik

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Członek Zarządu

Prof. dr hab. med. Ewa Robak

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jędrzejowska

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Ewa Trznadel-Grodzka

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Członek Zarządu

Adres do korespondencji

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
Tel. 042 651 10 72
Fax. 042 651 10 72