Oddziały

Oddział Morski

Obecnie Oddział Morski PTD skupia 174 członków z terenu województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Informacje o Oddziale: 70 lat Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1946-2016) Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, do dnia dzisiejszego ściśle związany z Gdańską Kliniką Dermatologiczną, rozpoczął działalność wczesną wiosną 1946 roku. Utworzyli go wybitni dermatolodzy i wenerolodzy wykształceni jeszcze w okresie międzywojennym w znakomitych polskich ośrodkach naukowych (Kraków, Warszawa, Wilno i Lwów). Do grona szczególnie aktywnych członków-założycieli Oddziału zaliczyć należy profesorów Tadeusza Pawlasa, Jerzego Kozakiewicza, Zbigniewa Oniska, dr med., dr med. Kazimierza Bandycha, Irenę Gołębiowską, Eustachiusza Chodynia, Witolda Jankowskiego, Stanisława Krajewskiego, Romana Przylipiaka, Annę Komorowską, Zofia Doburzyńską-Anisimowicz, Mariana Krzyżanowskiego, Wilhelma Bartkiewicza, Zbigniewa Warczewskiego i innych. To oni nadali Oddziałowi Morskiemu PTD charakterystyczny i trwały rys - bardzo ścisły kontakt i współpracę grona naukowców, skupionych głównie w Klinice Dermatologicznej AMG - z szeroko rozumianą, bezpośrednią praktyką dermatologiczną w terenie. Przykładem swoistego spiritus movens wśród członków-założycieli był dr med. Stanisław Pawłowski, wieloletni adiunkt Katedry i Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, zastępca profesora T. Pawlasa, późniejszy ordynator Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu Morskim w Gdyni-Redłowie, a także dr med. Aisza Szumska-Markiewicz, organizatorka Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Gdańsku i pierwszy jej dyrektor, twórca sieci poradni dermatologicznych w Trójmieście i województwie gdańskim, współinicjatorka akcji "W", czyli zwalczania powojennej epidemii chorób wenerycznych na terenie gdańskiego wybrzeża. W kolejnych latach do grona tego dołączyli m.in. dr med., dr med. Wacław Arasimowicz - uczeń profesora Lenartowicza, Józef Lipski, Maksymilian Obezjaninow, Alina Oziewicz-Ziembińska, Jerzy Krzywiec, Włodzimierz Wołodźko, Zbigniew Żak, Leon Binek, Andrzej Wężyk, Tadeusz Mierzwiński, Kazimierz Szawłowski. To właśnie w tamtych latach ustaliła się niezwykle skuteczna do dziś forma zarówno stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych dermatologów zrzeszonych w Oddziale Morskim PTD, jak i ich środowiskowej integracji - a mianowicie organizowane raz w miesiącu zebrania naukowo-szkoleniowe. Prowadzone na nich wykłady, dyskusje i prezentacje dotyczyły zarówno najnowszych zdobyczy naukowych w dermatologii i wenerologii, jak i praktycznych zadań i działań w sieci lecznictwa dermatologicznego w terenie. Wykłady te oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych Gdańskiej Katedry i Kliniki Dermatologicznej prowadzili także znani i wybitni naukowcy i dydaktycy dermatologii z innych ośrodków w kraju i zagranicy m.in. profesorowie F. Kogoj z Zagrzebia, R. Degos z Paryża, Hellerström ze Sztokholmu, K. Linzer z Berlina, I. Racz i Szatmary z Węgier, Romanienko, Szekłakow, Arawijskij i Studnicyn z ośrodków rosyjskich, Kleine-Natrop z Drezna, Obrtel z Pragi, Pflegel z Rostoku, Haustein z Lipska, H. Schubert z Erfurtu, Wolmer z Bremy, Bart z Drezna, J. Wenning ze Schwarzwaldu, J. Bos z Amsterdamu, R. Schwartz z USA, A. Sergeev z Moskwy, a także profesorowie Otto Braun-Falco, Enno Christophers z Niemiec oraz Tomasz F. Mroczkowski z Nowego Orleanu, z których wielu było także gośćmi XXIV Zjazdu PTD w Gdańsku w 1992 r. Dwukrotnie w swej historii Oddział Morski PTD był współorganizatorem zjazdów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Przy współpracy z Katedrą i Kliniką Dermatologiczną AM w Gdańsku był ich współgospodarzem w maju 1961 roku (XVII Zjazd) i we wrześniu 1992 roku (XXIV Zjazd). Organizowano też liczne sympozja i konferencje naukowe: Sekcji Wenerologicznej PTD w 1967 i 1972, dotyczące postępów w leczeniu łuszczycy (maj 1986 rok), Sekcji Dermatochirurgii (1993, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013 rok) chorób zawodowych i alergicznych (1993, 2000, 2005, 2011 rok), dermatologii dziecięcej (1999 i 2013) oraz doroczne konferencje Akademii Dermatologii i Alergologii w Ustce (od roku 2005). Oddział Morski PTD w Gdańsku dbał o rozwój przyszłych talentów dermatologicznych. Dzięki kontaktom z pokrewnymi ośrodkami i organizacjami zagranicznymi młodzi, wyróżniający się adepci dermatologii mogli odbywać staże zagraniczne (m.in. J. Kozakiewicz, H. Szarmach, W. Placek, R.Nowicki, M.Sokołowska-Wojdyło, W.Barańska-Rybak). Od początku działalności funkcje kierownicze w Oddziale Morskim PTD sprawowali: T. Pawlas, S. Krajewski, S. Pawłowski, E. Chodyń, F. Miedziński, J. Kozakiewicz, J. Filipiuk, G.Kuszyńska-Cieślik, H. Szarmach, J. Roszkiewicz i W. Placek. Natomiast sekretarzami byli m.in. J. Kozakiewicz, H. Kamińska, H. Szarmach, H. Pawlik, L. Wiewiórkowska-Pujanek i A. Wilkowska.

Zarząd Oddziału Morskiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

Przewodniczący

Dr n. med. Aleksandra Wilkowska

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek

Sekretarz

Dr n. med. Hanna Ługowska-Umer

Skarbnik

Dr n. med. Maria Czubek

Członek Zarządu

Dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka

Członek Zarządu

Dr n. med. Aleksandra Siedlewicz

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz

Przewodniczący

Dr n. med. Irena Karwacka

Członek

Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Członek

Przewodniczący

Adres do korespondencji

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed
ul. Kliniczna 1a
80-402 Gdańsk
Tel. 58 349 25 80
Fax. 58 349 25 86