Oddziały

Oddział Lubelski

brak opisu

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Przewodnicząca

Dr n. med. Joanna Bartosińska

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Jerzy Maciąg

Wiceprzewodniczący

Dr n. med. Agnieszka Gerkowicz

Sekretarz

Dr n. med. Anna Michalak-Stoma

Skarbnik

Dr hab. n. med. Aldona Pietrzak

Członek Zarządu

Dr n. med. Dorota Roguś-Skorupska

Członek Zarządu

Dr n. med. Anna Szponar-Bojda

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr n. med. Iwona Jazienicka

Przewodnicząca

Dr n. med. Dorota Czelej

Członek

Dr n. med. Barbara Gołaszewska

Członek

Dr n. med. Beata Łagoda

Członek

Dr n. med. Paweł Pilat

Członek

Adres do korespondencji

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne Oddział Lubelski
ul. Radziwiłłowska 13
20-080 Lublin
Tel. 0-81 532 36 47