Oddziały

Oddział Krakowski

brak opisu

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska

Honorowa Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc

Przewodnicząca

Dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Dorota Wielowieyska-Szybińska

Sekretarz

Dr n. med. Helena Kwiatkowska

Skarbnik

Dr n. med. Justyna Grabowska

Członek Zarządu

Dr n. med. Aleksander Obtułowicz

Członek Zarządu

Dr n. med. Jan Szczurek

Członek Zarządu

Dr n. med. Wioletta Woźniak

Członek Zarządu

Adres do korespondencji

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
ul. Kopernika 19
31-501 Kraków
Tel. 0-12 424 74 00