Oddziały

Oddział Dolnośląski

brak opisu

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTD

Prof. dr hab. med. Joanna Maj

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Wiceprzewodniczący

Dr hab. n. med. Anita Hryncewicz-Gwóźdź

Sekretarz

Dr n. med. Alina Jankowska-Konsur

Skarbnik

Ppłk lek. med. Adrian Chwojnicki

Członek Zarządu

Dr n. med. Grażyna Szybejko-Machaj

Członek Zarządu

Dr n. med. Jolanta Węgłowska

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula

Przewodniczący

Dr n. med. Anna Czarnecka

Członek

Dr n. med. Grażyna Wąsik

Członek

Adres do korespondencji

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
ul. Chałubińskiego 1
50-368 Wrocław
Tel. 0-71 327 09 41
Fax. 0-71 327 09 42