Oddziały

Oddział Bydgoski

W dniu 9 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Podczas zebrania dokonano wyborów nowego Zarządu Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (2017-2020). Dane siedziby: Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz, NIP 9671369122 (uwaga - NIP od 1 stycznia 2016r. na podstawie Potwierdzenia numeru identyfikacji podatkowej nadanego przez Ministra Finansów, a wydanego przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 29.12.2015 roku) Dane adresowe: Katedra i Klinika Dermatologii, Uczelniane Centrum Kliniczne, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kikderm@cm.umk.pl

Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTD

Dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, prof. nadzw.

Przewodniczący

Dr n. med. Krystyna Romańska-Gocka

Wiceprzewodnicząca

Dr hab n. med. Barbara Zegarska, prof. nadzw.

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Mariusz Sulik

Sekretarz

Dr n. med. Mariusz Gawrych

Skarbnik

Dr n. med. Marzena Nowodworska

Członek Zarządu

Dr n. med. Elżbieta Skwarek

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr n. med. Ewa Stypczyńska

Przewodnicząca

Dr n. med. Franciszka Protas-Drozd

Członek

Dr n. med. Maria Zysk-Robaczewska

Członek

Adres do korespondencji

Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Tel. 52/ 585 45 68
Fax. 52/ 585 40 18