Oddziały

Oddział Białostocki

W dniu 27.11.2014 odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności szkoleniowo-naukowej i organizacyjnej oraz finansowej Oddziału w okresie od 01.06.2010 do 26.11.2014 roku, udzielono jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Podczas zebrania dokonano wyborów nowego Zarządu Oddziału. Opłaty członkowskie prosimy wpłacać na konto PKO BP nr: 36 1020 1332 0000 1802 0025 9697. PTD Oddział w Białymstoku ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok. Opłata członkowska za rok 2012 = 50zł, od 2013 = 60zł.

Zarząd Oddziału Białostockiego PTD

Dr n. med. Hanna Myśliwiec

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Małgorzata Szterling

Sekretarz

Dr n. med. Anna Baran

Skarbnik

Lek. Piotr Porębski

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Bożena Zdrodowska-Stefanow

Członek Zarządu

Adres do korespondencji

Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Klinika Dermatologii i Wenerologii >Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok