O nas

Zarząd Główny

Honorowi Prezesi

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Honorowy Prezes

Zarząd Główny

Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Wiceprezes

Prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc

Wiceprezes

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Sekretarz

Dr hab n. med. Barbara Zegarska, prof. nadzw.

Zastępca Sekretarza

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

Skarbnik

Prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

Członek Prezydium

Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

Członek Prezydium

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska

Członek Zarządu

Dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, prof. nadzw.

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

Członek Zarządu

Dr n. med. Joanna Czuwara

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Członek Zarządu

Dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Członek Zarządu

Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Członek Zarządu

Prof. dr hab. med. Joanna Maj

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Członek Zarządu

Dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. WIM

Członek Zarządu

Dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw.

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Członek Zarządu

Główna Komisja Rewizyjna

Dr hab. Anna Lis-Święty

Przewodniczący

Dr n. med. Ewa Chlebus

Członek

Dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

Członek

Dr n. med. Grażyna Wąsik

Członek

Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska

Członek