Konferencje

24 - 26 Paź 2019

Sympozjum Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Łódź, 24-26 października (bezpłatna dla wykładowców <35 r.ż. i ich opiekunów)

Łódź, 24-26 października (bezpłatna dla wykładowców <35 r.ż. i ich opiekunów)

2020