Konferencje

18 - 20 Maj 2017

Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pt.: „Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych”, która odbędzie się w dniach 18 - 20 maja  2017 roku w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym.

Konferencja ta jest połączeniem długoletniej współpracy trzech Sekcji PTD. Jest to XXVIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD, VI Sympozjum Sekcji Immunodermatologii PTD oraz VIII Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD.

W roku 2017 postawiliśmy na stronę praktyczną wydarzenia. Komitet Naukowy, złożony z wysokiej klasy praktyków i autorytetów z dziedziny alergologii, immunologii i dermatologii zaprezentuje uczestnikom praktyczne podejście do przypadków z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Tematyka Konferencji skierowana jest do lekarzy dermatologów, alergologów, immunologów, pediatrów, lekarzy rodzinnych i internistów.

Uczestnicy będą mogli wzbogacić swoją wiedzę praktyczną również podczas warsztatów praktycznych przygotowanych przez członków 3 Sekcji PTD odpowiedzialnych za część merytoryczną wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich Państwa do tworzenia wraz z Komitetem Naukowym forum przypadków i przesyłania ciekawych lub trudnych do leczenia pacjentów, których moglibyśmy wspólnie omówić podczas części praktycznej wydarzenia.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Konferencji www.AiD2017.pl

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pt.: „Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych”, która odbędzie się w dniach 18 - 20 maja  2017 roku w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym.

Konferencja ta jest połączeniem długoletniej współpracy trzech Sekcji PTD. Jest to XXVIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD, VI Sympozjum Sekcji Immunodermatologii PTD oraz VIII Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD.

W roku 2017 postawiliśmy na stronę praktyczną wydarzenia. Komitet Naukowy, złożony z wysokiej klasy praktyków i autorytetów z dziedziny alergologii, immunologii i dermatologii zaprezentuje uczestnikom praktyczne podejście do przypadków z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Tematyka Konferencji skierowana jest do lekarzy dermatologów, alergologów, immunologów, pediatrów, lekarzy rodzinnych i internistów.

Uczestnicy będą mogli wzbogacić swoją wiedzę praktyczną również podczas warsztatów praktycznych przygotowanych przez członków 3 Sekcji PTD odpowiedzialnych za część merytoryczną wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich Państwa do tworzenia wraz z Komitetem Naukowym forum przypadków i przesyłania ciekawych lub trudnych do leczenia pacjentów, których moglibyśmy wspólnie omówić podczas części praktycznej wydarzenia.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Konferencji www.AiD2017.pl

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski 

2019