Konferencje

20 - 22 Wrze 2018

4. Warmińsko-Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2018 roku na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

Wrześniowa Konferencja zatytułowana 4. Warmińsko - Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią zapowiada się wyjątkowo, przede wszystkim z uwagi na praktyczną formułę wydarzenia oraz na bogaty i ciekawy merytorycznie program, któremu przewodniczy Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów.

Proponowana tematyka będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli w dziedzinie dermatologii i immunologii.

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków dermatologii w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają̨ punkty edukacyjne.

 Zapraszamy do śledzenia strony internetowej wydarzenia www.DermatologiaWarminskoMazurska.pl

 

W imieniu własnym oraz pozostałych członków Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2018 roku na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

Wrześniowa Konferencja zatytułowana 4. Warmińsko - Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią zapowiada się wyjątkowo, przede wszystkim z uwagi na praktyczną formułę wydarzenia oraz na bogaty i ciekawy merytorycznie program, któremu przewodniczy Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów.

Proponowana tematyka będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli w dziedzinie dermatologii i immunologii.

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków dermatologii w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają̨ punkty edukacyjne.

 Zapraszamy do śledzenia strony internetowej wydarzenia www.DermatologiaWarminskoMazurska.pl

 

W imieniu własnym oraz pozostałych członków Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

2020