Konferencje

21 - 23 Wrze 2017

3. Warmińsko - Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią

Koleżanki i Koledzy,

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 roku na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie .

 

Przyszłoroczna Konferencja zatytułowana 3. Warmińsko - Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią zapowiada się wyjątkowo, przede wszystkim z uwagi na praktyczną formułę wydarzenia oraz na bogaty i ciekawy merytorycznie program, któremu piastuje Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów.

 

Proponowana tematyka będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli w dziedzinie dermatologii i immunologii.

 

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków dermatologii w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

 

Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają̨ punkty edukacyjne.

 

Zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia www.DermatologiaWarminskoMazurska.pl

 

W imieniu własnym oraz pozostałych członków Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

 

 

Z poważaniem,

 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Koleżanki i Koledzy,

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 roku na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie .

 

Przyszłoroczna Konferencja zatytułowana 3. Warmińsko - Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią zapowiada się wyjątkowo, przede wszystkim z uwagi na praktyczną formułę wydarzenia oraz na bogaty i ciekawy merytorycznie program, któremu piastuje Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów.

 

Proponowana tematyka będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli w dziedzinie dermatologii i immunologii.

 

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków dermatologii w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

 

Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają̨ punkty edukacyjne.

 

Zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia www.DermatologiaWarminskoMazurska.pl

 

W imieniu własnym oraz pozostałych członków Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

 

 

Z poważaniem,

 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

2019